Finn offentlege karrieresentre i alle fylker

Alle offentlege karrieresentrene tilbyr gratis karriererettleiing og bistand til jobbsøking til alle over 19 år. Målet er at brukarane skal bli kjent med sine eigenskapar, interesser og kompetanse og kunne ta gode og velinformerte val for utdanning, opplæring og arbeid.