Nettbaserte kurs og utdanningar

Er du blitt permittert eller arbeidsledig? Utdanning.no gir deg god oversikt over nettbaserte kurs og utdanninger og kor og kven du kan kontakte for meir informasjon.

På den sida finn du oversikt over nettstudier på ulike utdanningsnivå i tillegg til fleksibel utdanning og etter- og vidareutdanning.  Til dømes er Massive Open Online Course (MOOC) fleksible nettkurs, som er gratis og tilgjengelege for alle.

Det er god informasjon og oversikt over:

  • kva koster det?
  • Lånekassen: Sjå informasjon i høve koronaviruset
  • Vidaregåande opplæring for vaksne
  • Dagpenger som student
  • Opptakskrav

Kven kan hjelpe meg?

  • Karrieresenter: Alle fylka har karrieresentre som kan hjelpe deg.
  • Inntakskontor og studierettleiiarar: Universitet, høgskular og fagskular har eigne inntakskontor og studierettleiarar.
  • Opplærings og kompetanseavdeling: Fylkeskommunane har ansvar for all vidaregåande opplæring i Norge. Utdanningsavdelingane i fylka kan svare på spørsmål om eksamen, dokumentasjon, kvalitet og klage på karakterer m.m.

Finn meir informasjon på Utdanning.no