Karriererettleiing hjelper på vegen

Karriererettleiing kan hjelpe med å gi oversikt og innsikt når du skal ta val knytta til utdanning og arbeid. Gjennom samtaler med ein rettleiar kan du finne ut kva du vil, kva moglegheiter som finst for deg i arbeidslivet og korleis du kan kome deg vidare. Karriere er ikkje å jakta suksess i næringslivet – karriere er reisa du tar gjennom utdanning og arbeid, alt du gjer frå dagen du byrjar på skulen til dagen du sluttar å jobbe.

Engelsk versjon
Fransk versjon
Arabisk versjon
Det er Kompetanse Norge som har laga videoane.