Karriererettleiing for deltakarar med mellombels kollektivt vern (frå Ukraina)

Karriere Vestland tilbyr grupperettleiing i form av halvdagskurs på tre timar til personar som har rett til karriererettleiing etter dei førebelse endringane i integreringslova (kap. 6A). Pr. i dag gjeld dette flykningar frå Ukraina.

Personar som har rett til karriererettleiing etter dei førebelse endringane i integreringslova (kap. 6A) har rett på karriererettleiing.

  • Karriere Vestland tilbyr grupperettleiing i form av halvdagskurs på tre timar.
  • Per i dag har vi ikkje tilbod om eige individuell rettleiing av denne gruppa.
  • Vi lager ikkje karrierenotat for den einskilde ved grupperettleiing.

Målet med karriererettleiinga er å bidra den einskilde flyktning kan ta informerte val om arbeid og utdanning.

Når skal du bestille rettleiinga?

Karriere Vestland har ein ramme på to månader til å gjennomføre grupperettleiinga.

Kven dekkjer kostnadane?

Det er Vestland fylkeskommune ved Karriere Vestland som skal dekkje kostnaden og bestille tolk når denne gruppa får karriererettleiing frå oss.