Utprøving og hospitering i vidaregåande skule

Utprøving av utdanningsprogram for 9. og 10. klassingar er ein del av faget Utdanningsval.

Tidlegare Sogn og Fjordane og tidlegare Hordaland har gjennomført utprøving og hospitering på ulike måtar. Det held vi fram med ut 2020.

Årshjul karriererettleiing 2020-2021

Her finn du førebels plan for hospiteringsdagane for ungdomsskulane i det komande skuleåret.

Vi tar atterhald om at det kan kome endringar på grunn av koronapandemien.

Utprøvingsdag

Tidlegare Hordaland har brukt eit system som blir kalla Mitt yrke for å handtere utprøvingsdagane.

For elevar

Dersom skulen din bruker systemet kan du logge deg inn her for å velje utdanningsprogram for utprøving. 

De får beskjed når det er mogeleg å legge inn eit utprøvingsval. Systemet vil opne i oktober 2020.

For tilsette i skulen

Dersom du arbeider ved ein skule og er satt opp som kontaktperson i Mitt yrke kan du logge deg inn her.

Open skule

Dei vidaregåande skulane har ein eller fleire dagar i året der skulen er open for besøk.

Oversikt over når skulane har open dag