Søk vidaregåande innan 1. mars

Fristen for å søke for ordinære søkjarar er 1. mars. Vi har 45 vidaregåande skular i heile fylket, med mange utdanningsprogram og programområde.

Korleis søke?

Du søkjer på nettsida vigo.no.

Det er også her du får resultatet av inntaket og kan svare på tilbod om plass/ventelisteplass.

Søknadsfrist

Fristen for å søke for ordinære søkjarar er 1. mars.

Inntaka 2021

  • Første inntak er 8. juli med svarfrist 16. juli
  • Andre inntak er 22. juli med svarfrist 30. juli
  • Tredje inntak er 5. august og du svarar Ja til tilbod ved å møte på skulen første skuledag

Meir om søknad og inntak