Vegstenging mellom Matre og Stordalen

Grunna vedlikehaldsarbeid vert fv. 5442 stengd ved Tverrlida bru i to veker.

Tverrlida bru på fv. 5442 mellom Matre og Stordalen. (Foto: vegbilder/SVV)
Tverrlida bru på fv. 5442 mellom Matre og Stordalen. (Foto: vegbilder/SVV)

Stenginga tek til måndag 2. mai kl.07.00, og varer til fredag 13. mai kl.14.00. Omkøyring er via E39 og fv. 5586 Sørsidevegen. 

Vegen mellom Bjordal og Matre er vinterstengd, men skal opne 30. april.

På kartet er Tverrlida bru på fv. 5442 mellom Matre og Bjordal markert med ein blå prikk.
På kartet er Tverrlida bru på fv. 5442 mellom Matre og Bjordal markert med ein blå prikk.

Sjå brua og omkøyringsvegar i Fylkesatlas.