Potensiell nytte av Cone Beam Computer Tomografi (CBCT)

Pasientar med retinerte hjørnetenner bør undersøkast og behandlast så snart som mogleg for å unngå seinare komplikasjonar i form av resorpsjon av nabotenner.

Ved å hjelpe den retinerte tanna å nå korrekt posisjon i tannboge, oftast med kjeveortopedisk behandling, kan risikoen for slike komplikasjonar minimerast.

Målet med studien er å undersøke moglege måtar å betre diagnostikken i samband med undersøking av barn med retinerte hjørnetenner og i kva grad CBCT påverkar behandlinga.

Prosjektleiar og prosjektmedarbeidarar

  • Forskerlinjekandidat Amanda Andersen, Universitetet i Bergen
  • Xieqi Shi, Universitetet i Bergen
  • Forskar Dorina Sula Thelen, Tk Vestland
  • Forskar Malin Jonsson, Tk Vestland /Universitetet i Bergen

Eksterne organisasjonar

Universitetet i Bergen, institutt for klinisk odontologi