Oral helse hos barn med leppe- ganespalte: Foreldre sin tilfredsheit og tannhelsepersonell i Vest-Norge sine erfaringar

Studiar av pasientar som har gjennomført behandling ved den offentlege tannhelsetenesta og ved senter for leppe-kjeve-gane spalte, Tannhelsetenesta kompetansesenter Vestland: pasienten, pasienten sine foreldre og tannlegen sin tilfredsheit.

Hensikta med studien:

  • Undersøke frekvensen og fordelinga av ulike spaltevariantar, okklusjon og bitt-forhold hos spaltepasientar som har møtt til 6-års kontroll ved senter for LKG-spalte i Bergen
  • Vurdere LKG pasientar/foreldre sine kunnskapar, haldningar og oppfatningar av oral helse: ei kvalitativ studie av born med ganespalte.
  • Studere pasienten/føresette sine meiningar om behandlinga som deira born med spalte har fått ved offentleg tannhelseteneste og ved LKG, Tannhelsetenestena kompetansesenter Vestland.
  • LKG behandlingsresultat og behov for vidare tann/kirurgisk behandling
  • Utfordringar for tannlege og tannpleiar når det gjeld behandling av pasientar med LKG-spalte ved lokal tannklinikk.

Prosjektleiar og prosjektmedarbeidarar

PhD-prosjekt:

  • Phd kandidat/kjeveortoped Paul K Sæle
  • Forskar Manal Mustafa (hovudvrettleiar)
  • Forskar Anne Nordrehaug Åstrøm (rettleiar)
  • Forskar Harald Gjengedal (rettleiar)

Eksterne organisasjonar

Haukeland Universitetssjukehus, Professor Hallvard Vindenes, Kjevekirurg Hans Christian Sylvester Jensen

Publikasjonar

Sæle P, Østhus E, Ådalen S, Nasir EF, Mustafa M. Pattern of clefts and dental anomalies in six-year-old children: a retrospective observational study in western Norway. Acta Odontol Scand. 2017 Mar; 75(2):100-105.