HUSK-tannhelse

HUSK-tannhelse er ei screeningundersøking av munnhelse hjå deltakarar fødde i 1950–51 frå tidlegare Hordaland fylke.

HUSK-tannhelse er eit samarbeid med HUSK3 (Helseundersøkelsen i Hordaland), som igjen er ein del av eit større forskingssamarbeid som heiter CONOR (COhort NORge). I CONOR har fleire forskingsmiljø i Norge gått saman for å innhente informasjon om helsefaktorar som kan ha betydning for utvikling av sjukdom og for beskyttelse mot sjukdom.

HUSK-tannhelse vart oppretta ut frå ynske om å knyte data for oral helse til andre helsedata som er samla inn i HUSK.

Prosjektleiar og prosjektmedarbeidarar

 • Prosjektleiar:
  PhD/tannlegespesialist Siri Flagestad Kvalheim
 • Prosjektmedarbeidarar:
  • Prosjektkoordinator: tannpleiar Marita Bjørkelund
  • Solheimsviken tannklinikk, Den offentlege tannhelsetenesta, Vestland fylkeskommune, ved klinikksjef Tom Bagaas, tannlegane Mahmoud Atashgahy, Rune Refsnes og Varun Kada Rajendiran og tannhelsesekretærane Kristine Hamre, Feven Bokhre Zerezgi og Lise Marie Haukeland Jansen.
  • Forskingsleiar ved TkV, Ellen Berggreen
  • Forskingsassistent ved TkV, Linda Hasselgren

Eksterne organisasjonar

 • Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen
 • Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

HUSK-tannhelse avsluttet datainnsamlinga i juni 2022.

Sjå nettsida til HUSK-tannhelse her.

Sjå publikasjonar frå tidlegare rundar av HUSK.