Munntørrleik hos alvorleg sjuke og døyande pasientar

Subjektive symptom blir ofte ikkje systematisk kartlagde og behandla i norsk helsevesen. Dagleg munnstell blir gjerne overlate til pasienten sjølv.

Behandling av orale tilstandar blir sett på som tannlegen sitt ansvar. Men mange alvorleg sjuke og døyande pasientar er ikkje i stand til å ta vare på si eiga orale helse. Artikkelen syner årsaker til munntørrhet hos alvorleg sjuke pasientar, og aktuelle behandlingar som kan lindre tilstanden.

Les artikkelen om munntørrleik hos alvorleg sjuke og døyande pasientar

Artikkelforfattarar: Siri Flagestad Kvalheim, Ileana Mihaela Cuida Marthinussen, Einar Berg, Gunhild Vesterhus Strand