Munn og oral helse må oppfattast som ein del av kroppen- et kasuistikk

Kombinasjon av et sjeldan genetisk syndrom, organtransplantasjonar, vegring, og mangel på normal oral funksjon bidrog til orale helseproblem og vanske med å behandle denne jenta i våken tilstand.

Les kasuistikken her

Forfattarar: Elen Ulseth Pedersen Neiden, Hilde Nordgarden, Anne Rønneberg og Athanasia Bletsa

Kasuistikken og en følgande kronikk i Tidende viser til utfordringar i samarbeid mellom helse- og tannhelse etatar for å gi en god oppfølging av pasientar med store og samansette behov.