Haldningar til å pusse barna sine tenner - ein studie blant foreldre med innvandrarstatus i Norge

Denne studien hadde som mål å vurdere oppfatningar relatert til tannpuss blant foreldre med innvandrarbakgrunn som er busette i Norge.

tannpuss_barn_2 (2).jpg

Innvandrarforeldre med ikkje-vestleg bakgrunn med nyfødde barn (0-6 månadar) vart inkludert i denne studien. Av dei som vart invitert i studien valde 66 % å delta.

Konklusjon: Foreldre med ikkje-vestleg bakgrunn har tilstrekkeleg kunnskap om tannpuss og er også motiverte til å pusse borna sine tenner. Likevel har nokon foreldre negative haldningar som kan påverke barnet sine tannbørstevanar og orale helse negativt. Kultur og vanar er medverkande faktorar i tidleg mjølketann karies og bør takast opp i tannhelseførebyggjande tiltak retta mot innvandrarfamiliar.

Førsteforfattar er Manal Mustafa. Medforfattarar er Elwalid Nasir og Anne Åstrøm.

Meir informasjon om publikasjonen i International Journal of Paediatric Dentistry