Tannlegevakten i Bergen

Alle som bur eller mellombels oppheld seg i Bergen og omkringliggjande kommunar og som har eit akutt behov for behandling, kan få hjelp på tannlegevakten.

Adresse: Solheimsgaten 18, inngang B
Telefon: 55 31 03 10

Opningstider:

Måndag – fredag: 18.00 - 20.30
Laurdag – søndag og helgedagar: 15.30 - 20.30

Akutt hjelp på dagtid?

Ved behov for akutthjelp på dagtid, er det den lokale tannklinikken som kan hjelpe. Sjå liste over alle tannklinikkane våre


Er det ikkje tannlegevakt der du bur?

Har du brukt for akutt hjelp utanom klinikkane sin opningstid, men det er ikkje er tannlegevakt tilgjengeleg der du bur? Ta privat kontakt med ein av dei offentlege tannlegane. Telefonnummer finn du på sida til din tannklinikk