Tannlegevakten i Bergen

Alle som bur eller mellombels oppheld seg i Bergen og omkringliggjande kommunar og som har eit akutt behov for behandling, kan få hjelp på tannlegevakten. Vi minner om at i denne situasjonen med koronasmitte, må alle pasientar som skal til tannlegevakta ta kontakt med oss på telefon før dei møter opp.

Adresse: Solheimsgaten 18, inngang B

Telefon: 55 31 03 10

Grunna koronasituasjonen må alle pasientar ringe til tannlegevakta før dei kjem.

Vanlege opningstider:

Måndag – fredag: 18.00 - 20.30
Laurdag – søndag og helgedagar: 15.30 - 20.30

Akutt hjelp på dagtid?

Ved behov for akutthjelp på dagtid, er det den lokale tannklinikken som kan hjelpe. Sjå liste over alle tannklinikkane våre


Er det ikkje tannlegevakt der du bur?

Har du brukt for akutt hjelp utanom klinikkane sin opningstid, men det er ikkje er tannlegevakt tilgjengeleg der du bur? Ta privat kontakt med ein av dei offentlege tannlegane. Telefonnummer finn du på sida til din tannklinikk