Normal aktivitet på tannklinikkane

Tannhelsetenesta har no normal aktivitet på tannklinikkane.

Vestland tannhelseteneste har alle tannklinikkar opne. Ved auke i smitte i samfunnet vil tannklinikkar kunne bli heilt eller delvis stengde på kort varsel. Vi vil i så fall kontakte pasientar med timeavtale. 

Det er viktig at du, eller den som følger deg, ringer tannklinikken for å avbestille time dersom:

  • du har symptom på akutt luftvegsinfeksjon eller andre symptom som samsvarer med covid-19
  • du er i isolasjon eller i karantene

Om du har vore sjuk, må du ha god allmenntilstand, vere feberfri (i minumum 24 timar) og ha negativ test for covid-19 før du kjem til tannklinikken. 

Kontaktinformasjon til din tannklinikk finn du her.  

Møt presis til timen

Kom så presis som mogleg til timen. Du må rekne god nok tid til å finne fram, men ikkje kom alt for tidleg. Vi ber deg heller ikkje komme for seint, så vi kan unngå forseinkingar og unødvendige avbrot i behandlinga. 

Pasientar kan som hovudregel ikkje ha med seg følgje inn på tannklinikken. Berre barn under 16 år og pasientar som treng følgje kan ha med seg éin (1) følgjeperson.

Alle som kjem til tannklinikken bør vaske eller desinfisere hender når dei kjem og når dei går.  

Betaling

Du betaler med debetkort / visa-kort. Vaksne betalande pasientar som må avbestille time på tannklinikken, må avbestille innan 24 timar før timen for å unngå gebyr. Dette gjeld også barn og unge som skal til kjeveortoped. 

Tannbehandling ved smitte 

Vi skal i hovudsak utsette behandling av pasientar med mistenkt, sannsynleg eller påvist koronasmitte. Ved behov for akutt tannbehandling, ta kontakt med tannklinikken din for å avtale dette. 

Bruk av munnbind på tannklinikken

I nokre tilfelle er det tilrådd å bruke munnbind. Er du usikker om du bør bruke munnbind når du er på tannklinikken, kan du ha det på ved besøk. Sjå elles nettsida til kommunen din for informasjon om det er tilrådd å bruke munnbind der.  

Utvida informasjon frå tannhelsetenesta - chatbot

Du kan no chatte med tannhelsetenesta. Gjennom vår chatbot, som du mellom anna finn nede til høgre på denne sida, kan du stille spørsmål som har med din tannhelse å gjere. Du får òg informasjon om opningstider til tannklinikk, pasientrettar, smittevern på tannklinikk med meir. 

Tannlegevakta i Bergen

Utanom ordinær opningstid, kan pasientar ringe tannlegevakta i Bergen på tlf.:
55 31 03 10/tannlegevakta i Haugesund, tlf.: 90 12 96 00.

Kontaktpersonar i Vestland tannhelseteneste

  • Elisabet Skrede, områdeleiar Nord tannhelseområde, tlf.: 57 63 80 10
  • Mette S. Vallentinsen, områdeleiar Sentrum tannhelseområde, tlf.: 92 88 72 98.
  • Agnete N. Kaldestad, områdeleiar Vest tannhelseområde, tlf.: 41 64 49 36
  • Margareth S. Råen, områdeleiar Sør-Aust tannhelseområde, tlf.: 99 02 13 32
  • Lathamini Murugesh, fylkestannlege, tlf.: 90 09 31 36

Finn din tannklinikk