21-26-åringar får rabatt på tannbehandling

Alle som er mellom 21 og 26 år (født 1997-2002) får no 50 prosent rabatt hos tannlege og tannpleiar.

bildet viser ungdom som står i ring og smiler ned til kamera

Regjeringen har bestemt at alle mellom 21 og 26 år skal få 50 prosent rabatt på tannbehandling hos den offentlege tannhelsetenesta frå 1. januar 2023. Tilbodet følger kalenderåret ut det året du blir 26 år, så dette gjeld deg som er født i åra 1997-2002.

Tilbodet omfattar nødvendig tannhelsehjelp. Kosmetisk tannbehandling gir ikkje rabatt.

Du vil få tilbod om tannhelsetenester til 50 prosent rabatt frå ein av dei offentlege tannklinikkane. Ta kontakt med din offentlege tannklinikk for å få tilbodet, dersom du ikkje allereie har avtale om å bli innkalla. Finn din tannklinikk. 

Dersom den offentlege tannklinikken din ikkje har kapasitet til å ta deg inn, så kan du få refundert 50 prosent av utgiftene dine til tannbehandling hos privat tannhelsepersonell.

Privat tannhelsepersonell kan fakturere fylkeskommunen direkte for 50 prosent av din tannbehandling slik at du slepp å legge ut. Høyr med din behandlar om dei kan hjelpe til med det. 

Er du 21-26 år og har vore på privat tannklinikk i 2023?

Du vil, inntil vidare, få refundert 50 prosent av dokumenterte utgifter for tannhelsehjelp på timeavtalar på private tannklinikkar. Bruk det digitale refusjonsskjema når du skal søke om refusjon for tannhelsetenester utført på privat tannklinikk.

Lang saksbehandlingstid

På grunn av stort antal mottatte søknadar har vi for tida lang saksbehandlingstid. Vi beklagar dette, og har iverksett tiltak for å korte ned saksbehandlingstida. Saksbehandlingstida for refusjon av tannbehandling på privat tannklinikk er no opp til to månader. 

Faktura frå private tannklinikkar

Private tannklinikkar kan belaste pasientar i alderen 21 til og med 26 år med 50 prosent for tannbehandling utført etter 1.1.2023 og sende krav om dei resterande 50 prosentane til Vestland tannhelseteneste. Send fakturaen elektronisk til Vestland fylkeskommune

Informasjon til private tannklinikkar om behandling av gruppe G