Organisering av statistikk, kart og analyse i Vestland fylkeskommune

Vestland fylkeskommune skal bidra til kunnskaps- og kompetanseutvikling som skal tene heile vestlandssamfunnet. Denne oppgåva ligg til heile organisasjonen, og fleire fagavdelingar bidreg med kunnskapsproduksjon.

Avdelinga næring, plan og innovasjon, seksjon for plan, klima og analyse har eit spesielt ansvar for lovpålagde statistikk- og analyseoppgåver knytt til folkehelse og regional planlegging.

Ta gjerne kontakt om det er noko du ikkje finn, eller om du har behov eller idear til analysar som kan kome vestlandssamfunnet til gode! 

Analyserådsjevarar i seksjon for plan, klima og analyse

Mie Dahl Pind, rådgjevar, Leikanger 
Mob: 45 11 82 31
E-post: mie.dahl.pind@vlfk.no
Fagfelt: Folkehelse, demografi, statistikk

Turid Skrede, seniorrådgjevar, Leikanger                                                       
Mob: 99 24 65 50                                                                                               
E-post: turid.skrede@vlfk.no                                                                           
Fagfelt: Idrett og fysisk aktivitet, helsefremjande folkehelsearbeid, statistikk og metode