Aktuelle prosjekt

Folkehelseundersøkinga blir gjennomført i samarbeid mellom Vestland fylkeskommune og Folkehelseinstituttet. Undersøkinga blir sendt ut i slutten av april og minst 150 000 innbyggjarar over 18 år i Vestland vil bli invitert til å delta. I dei minste kommunane vil 100% av den vaksne befolkninga bli spurt. Spørsmåla i undersøkinga omhandlar helse, trivsel, livskvalitet, nærmiljø og andre forhold som har betydning for folkehelsa.

Les meir om undersøkinga 

Prosjektleiar: Kamilla Haugsbakk Lyssand

I samarbeid med Bergen kommune gjennomfører Vestland fylkeskommune ei undersøking av bruk av fritids- og aktivitetstilbod blant alle barnefamiliar i fylket.

Les meir om barnefamiliepanelundersøkinga.

Prosjektleiar: Jannicke Holmseth Bukve