Spørsmål til politikarane

Oversikt over interpellasjonar og spørsmål stilt til dei politiske møta i fylkestinget, fylkesutvalet, og dei fire hovudutvala.

I dei politiske møta kan politikarane stille spørsmål som administrasjonen må svare på. Svaret må som regel gis tilbake til det neste møtet i utvalet. Her er ei oversikt over spørsmål.

Fylkestinget 3. mars 2020

Interpellasjonar og spørsmål blir lagt ut når dei er klare.

Hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon torsdag 13. februar 2020

Spørsmål frå Hoff -H- vedrørende handlingsplan for landbruk