Spørsmål frå politikarane

Oversikt over interpellasjonar og spørsmål stilt til dei politiske møta i fylkestinget, fylkesutvalet, og dei fire hovudutvala.

I samband med dei politiske møta, kan politikarane stille spørsmål til utvalsleiar. Svaret kjem som regel i førstkomande møte. Her er ei oversikt over spørsmål.

Hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon torsdag 13. februar 2020

Spørsmål frå Hoff -H- vedrørende handlingsplan for landbruk