Hovudutval for kultur, idrett og integrering

Utvalet skal ha ansvar for saker knytt til kultur, idrett og integrering basert på dei regionale styringslinene som ligg føre. Utvalet har 15 medlemmar.

Oversikt over møte og medlemmar i hovudutval for kultur, idrett og integrering.

Stian Davies

Leiar hovudutval for kultur, idrett og integrering