Politisk møtekalender 2022

Her finn du oversikt over politiske møte og sakspapir i 2022.

Grunna overgang til nytt system må vi ha ei mellombels løysing for politiske saker ei tid framover. Det gamle systemet vårt blir ikkje lenger oppdatert, og det nye er ikkje heilt oppe og går enno.

I mellomtida vil du finne kvart politiske møte her med direkte lenkje til sakspapira.

Oversyn over alle politiske møte i 2022 (pdf)

Oversyn over politiske møte i Vestland før 2022 (vel år i menyen)

Politiske møte i januar 2022

Kvart politiske møte framover vil bli lagt ut så snøgt sakspapira er klare.

Klagenemnda måndag 17. januar kl. 12

Fylkesutvalet tysdag 18. januar kl. 10

Fylkeseldrerådet tysdag 18. januar kl. 10.15

Sjå fylkeseldrerådet i nett-TV

Administrasjonsutvalet tysdag 25. januar kl. 9

Tidlegare politiske møte

Trafikktryggingsutvalet måndag 10. januar

Hovudutval for samferdsel og mobilitet onsdag 12. januar

Hovudutval for kultur, idrett og integrering torsdag 13. januar

Hovudutval for næring torsdag 13. januar