Kalender for fylkesordførar og fylkesvaraordførar

Her finn du eit oversyn over dei viktigsaste offisielle oppdraga til Jon Askeland og Natalia Golis dei komande vekene.

Veke 44

Fylkesordførar Jon Askeland

 • Onsdag 28.10: Møte med Equinor. Lansering av scenarioanalyse i Bergen. Opne konferanse om friluftsråd. Prisutdeling Øvre Eide gård. 
 • Torsdag 29.10: Fylkesutval
 • Fredag 30.10: Møte i styringsgruppa for Idrettscampus Bergen, seminar om Vestland sitt 2030-mål og møte i Vestlandsrådet sitt arbeidsutval. 

Fylkesvaraordførar Natalia Golis

 • Tysdag 26.10: Plankonferanse, Voss. 
 • Onsdag 27.10: Møte om U23-VM
 • Torsdag 29.10: Fylkesutval
 • Fredag 30.10: Seminar om Vestland sitt 2030-mål. 

   

Veke 45

Fylkesordførar Jon Askeland

 • Måndag 2.11: Møte med tankesmia Initiativ Vest.
 • Tysdag 3.11: Kommunenes klimakonferanse. Ferjekonferanse. 
 • Onsdag 4.11: Fylkesorførarkollegiet sitt arbeidsutval 
 • Torsdag 5.11: Digitalt møte med statssekretærar og møte med Kulturdepartementet. 
 • Fredag 6.11: Møte i fylkesordførarkollegiet og Bergen Næringsråd. Møte med Masfjorden kommune. 

Fylkesvaraordførar Natalia Golis

 • Måndag 2.11: Møte med tankesmia Initiativ Vest.
 • Tysdag 3.11: Ferjekonferanse. 
 • Torsdag 5.11: Møte med Kulturdepartementet. 
 • Fredag 6.11: Årsmøte North Sea Council (NSC).