Kalender for fylkesordførar og fylkesvaraordførar

Oversikt over dei viktigsaste offisielle oppdraga til Jon Askeland og Natalia Golis dei neste vekene.

Veke 8

Jon Askeland

  • 19. februar: NTP-møte, Bergen
  • 21. februar: NTP-møte, Stord

Fylkesvaraordførar Natalia Golis

  • 19. februar: Møte med hydrogenklynga Ocean Hyway Cluster, Florø
  • 20. februar: Valnemnd, Bergen
  • 21. februar: NTP-møte, Stord
  • 27.-28. februar: North Sea Commission, working group meeting, Florø


Veke 9

Fylkesordførar Jon Askeland

  • 24. februar: Styremøte i Regionalt forskingsfond, Bergen
  • 27. februar: NTP-møte, Skei