Kalender for fylkesordførar og fylkesvaraordførar

Oversikt over dei viktigsaste offisielle oppdraga til Jon Askeland og Natalia Golis dei neste vekene.

Veke 22

Fylkesordførar Jon Askeland

 • 28. mai: Finansutval og Fylkesutval 

Fylkesvaraordførar Natalia Golis

 • 28. mai: Finansutval og Fylkesutval 

Veke 23

Fylkesordførar Jon Askeland

 • 2. juni: Høyringsmøte for utviklingsplan for Vestland. Møtet vert avvikla på video.   
 • 3. juni: Møte med NHO, LO, NAV.

Fylkesvaraordførar Natalia Golis

 • 2. juni: Høyringsmøte for utviklingsplan for Vestland. Møtet vert avvikla på video.  
 • 3. juni: Møte med Hardanger fartøyvernsenter. 

Veke 24

Fylkesordførar Jon Askeland

 • 8. juni: Fylkesutval
 • 9. og 10. juni: Fylkesting (digitalt)
 • 11. juni: Møte med ordførarane i Vestland (video).
 • 12. juni: Møte i styringsgruppa i Miljøløftet.

Fylkesvaraordførar Natalia Golis

 • 8. juni: Fylkesutval
 • 8. juni: Markering av havdagen med Statsraad Lehmkuhl og One Ocean
 • 9. og 10. juni: Fylkesting (digitalt)
 • 12. juni: Møte med TV-aksjonen