Kalender for fylkesordførar og fylkesvaraordførar

Her finn du eit oversyn over dei viktigsaste offisielle oppdraga til Jon Askeland og Natalia Golis dei komande vekene.

Veke 52

Fylkesordførar Jon Askeland

 • Måndag 21.12: Møte med kommunar i Nordfjord om busstilbod.
 • Tysdag 22.12: Møte i Vestlandsrådet sitt arbeidsutval. 
 • Onsdag 23.12: Ferie
 • Torsdag 24.12: Ferie
 • Fredag 25.12: Ferie

Fylkesvaraordførar Natalia Golis

 • Måndag 21.12: 
 • Tysdag 22.12: 
 • Onsdag 23.12: Ferie
 • Torsdag 24.12: Ferie
 • Fredag 25.12: Ferie

Veke 53

Fylkesordførar Jon Askeland

 • Måndag 28.12: Ferie
 • Tysdag 29: Ferie
 • Onsdag 30.12: Ferie
 • Torsdag 31.12: Ferie

Fylkesvaraordførar Natalia Golis

 • Måndag 28.12: Ferie
 • Tysdag 29: Ferie
 • Onsdag 30.12: Ferie
 • Torsdag 31.12: Ferie

Veke 1, 2021

Fylkesordførar Jon Askeland

 • Måndag 4.1: 
 • Tysdag 5.1: Nyttårsmøte, Voss/digitalt.
 • Onsdag 6.1: Møte med Stad kommune om skipstunnel.
 • Torsdag 7.1: NHO sin årskonferanse, Sogndal.
 • Fredag 8.1: Orienteringsmøte med Hardanger Industri om hydrogensatsing i Odda, møte om Havbyen Bergen, møte i kontaktutvalet for K5, møte med Elevorganisasjonen. 

Fylkesvaraordførar Natalia Golis

 • Måndag 4.1:
 • Tysdag 5.1: Nyttårsmøte, Voss/digitalt.
 • Onsdag 6.1: Møte med Sunnfjord kommune om elfly. 
 • Torsdag 7.1: NHO sin årskonferanse, Sogndal.
 • Fredag 8.1: Orienteringsmøte med Hardanger Industri om hydrogensatsing i Odda, møte om Havbyen Bergen.