Kalender for fylkesordførar og fylkesvaraordførar

Oversikt over dei viktigsaste offisielle oppdraga til Jon Askeland og Natalia Golis dei neste vekene.

Veke 11

Fylkesordførar Jon Askeland

  • 10. mars: Opning av Kvamen tømmerkai, Fjaler  
  • 13. mars: Møte i styringsgruppa for Miljøløftet, Bergen


Fylkesvaraordførar Natalia Golis

  • 11. mars: Møte Innovasjon Norge, Sogndal
  • 12. mars: Besøke Brødrene Aa, Hyen
  • 13. mars: Møte i Sunnordlandsrådet, Tysnes

Veke 12

Fylkesordførar Jon Askeland

  • 17. mars: Møte med TV-aksjonen
  • 18. mars: Møte med Bergen kommune om Byløft 2020

Fylkesvaraordførar Natalia Golis

  • 18. mars: Møte med Bergen kommune om Byløft 2020
  • 20. mars: Deltek og har innlegg på årsmøtet til Hordaland bondelag