Politikardagen

Fylkeskommunen arrangerer politikardagar nokre gonger i året. Der kan både administrasjonen i fylkeskommunen og andre orientere medlemene i fylkestinget om aktuelle tema i og for fylket.