Eg er i møte i eit politisk utval i Vestland fylkeskommune