Kontaktpersonar

Oversikt over kommunekontaktar og ansvarsfordeling av plantema for tilsette i seksjon for plan, klima og folkehelse.

 

Namn Fagtema Kommune
Eva Katrine Ritland Taule
Fagleiar
Kommunal plan  
Mona Steinsland
Seniorrådgjevar

• Rådgjeving i fysisk planlegging
• By- og stadutvikling
• Byggeskikk
• Rådgjeving overfor kommunar i planverksemd

Aurland, Høyanger, Etne, Sveio
Sigrid Bjercke
Seniorrådgjevar
• By- og stadutvikling
• Rådgjeving overfor kommunar i planverksemd
Bergen
Marianne Bugge
Seniorrådgjevar

• Rådgjeving overfor kommunar i planverksemd

Gloppen, Lærdal, Sogndal, Vik, Øygarden, Årdal   
Tina Sinclair
Seniorrådgjevar

• Utviklingsplan for Vestland
• Samfunnsutvikling
• Regional planlegging og strategiar

 
Torbjørn Hasund
Seniorrådgjevar

• Koordinator for regionalt planforum
• Rådgjeving overfor kommunar i planverksemd.

Askvoll, Bremanger, Fjaler, Gulen, Hyllestad, Solund, Stad
Hans-Christian Engum
Seniorrådgjevar

• Utviklingsplan for Vestland
• Areal- og transportplanlegging        • Samferdsel
• Oppfølging av Regional areal- og transportplan for Bergensområdet

 
Mari Johansen Aune
Rådgjevar
• Rådgjeving overfor kommunar i planverksemd Kinn, Sunnfjord, Stryn, Luster
Snorre Waage
Spesialrådgjevar

• Villreinforvalting
• Naturmangfald
• Rådgjeving overfor kommunar i planverksemd.

Eidfjord, Ullensvang, Ulvik
Alette Hus Kråkenes
Rådgjevar
• Rådgjeving overfor kommunar i planverksemd. Kvam, Samnanger, Vaksdal, Osterøy, Masfjorden, Modalen, Austrheim, Fedje
Arvid Hauge
Rådgjevar
• Rådgjeving overfor kommunar i planverksemd
• Universell utforming
Bergen
Anne-Kathrine Vabø
Seniorrådgjevar
• Handel- og senterutvikling
• By- og stadutvikling
• Oppfølging av regional plan for attraktive senter i Hordaland.
 
Liz Eva Tøllefsen
Seniorrådgjevar
• Handel- og senterutvikling       
• By- og stadutvikling
• Koordinator for by- og stadutvikling 
• Rådgjeving overfor kommunar i planverksemd.
Alver, Bjørnafjorden, Voss
Nina Gjester Hoel
Spesialrådgjevar

• Handel- og sentrumsutvikling
• By- og stadutvikling
• Kystsoneplanlegging.
• Rådgjeving overfor kommunar i planverksemd

Austevoll, Bømlo, Fitjar, Tysnes, Kvinnherad, Stord
Cathrine Grasdal
Spesialrådgjevar
• Oppfølging av regional areal- og transportplan for Bergensområdet
• Regionalt bustadprogram 
• Rådgjeving overfor kommunar i planverksemd.
Askøy