Kontaktpersonar kommunal planrettleiing

Oversikt over kommunekontaktar og ansvarsfordeling av plantema for tilsette i seksjon for plan, klima og folkehelse.

Namn

Fagtema

Kommune

Eva Katrine Ritland Taule
Fagleiar
Kommunal plan  
Mona Steinsland
Seniorrådgjevar

• Rådgjeving i fysisk planlegging
• By- og stadutvikling
• Byggeskikk
• Rådgjeving overfor kommunar i planverksemd

Aurland, Høyanger, Etne, Sveio
Sigrid Bjercke
Seniorrådgjevar
• By- og stadutvikling
• Rådgjeving overfor kommunar i planverksemd
Bergen
Marianne Bugge
Seniorrådgjevar

• Rådgjeving overfor kommunar i planverksemd

Gloppen, Lærdal, Sogndal, Vik, Øygarden, Årdal, Bremanger, Stad  
Tina Sinclair
Seniorrådgjevar

• Utviklingsplan for Vestland
• Samfunnsutvikling
• Regional planlegging og strategiar

 
Hans-Christian Engum
Seniorrådgjevar

• Utviklingsplan for Vestland
• Areal- og transportplanlegging        • Samferdsel
• Oppfølging av Regional areal- og transportplan for Bergensområdet

 
Snorre Waage
Spesialrådgjevar

• Villreinforvalting
• Naturmangfald
• Rådgjeving overfor kommunar i planverksemd.

Eidfjord, Ullensvang, Ulvik
Cathrine Grasdal
Spesialrådgjevar
• Oppfølging av regional areal- og transportplan for Bergensområdet
• Regionalt bustadprogram 
• Rådgjeving overfor kommunar i planverksemd.
Austevoll, Austrheim,  Bømlo, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy, Samnanger, Vaksdal. Solund, Gulen
Arvid Hauge
Rådgjevar
• Rådgjeving overfor kommunar i planverksemd
• Universell utforming
Bergen
Anne-Kathrine Vabø
Seniorrådgjevar
• Handel- og senterutvikling
• By- og stadutvikling
• Oppfølging av regional plan for attraktive senter i Hordaland.
 
Liz Eva Tøllefsen
Seniorrådgjevar
• Handel- og senterutvikling       
• By- og stadutvikling
• Koordinator for by- og stadutvikling 
• Rådgjeving overfor kommunar i planverksemd.
Alver, Bjørnafjorden, Voss
Nina Gjester Hoel
Seniorrådgjevar

• Handel- og sentrumsutvikling
• By- og stadutvikling
• Kystsoneplanlegging.
• Rådgjeving overfor kommunar i planverksemd

Askøy, Fitjar, Kvam, Tysnes, Kvinnherad, Stord
Rannveig Berge
Rådgjevar

• Rådgjeving overfor kommunar i planverksemd

Kinn, Luster, Sunnfjord, Stryn, Askvoll, Hyllestad, Fjaler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plankontakt folkehelse

Kommunar

Elisabeth Hjelmervik Lofthus
Rådgjevar
Alver, Askøy, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen, Osterøy, Samnanger, Vaksdal, Øygarden
Anne-Lene Norman
seniorrådgjevar
Askvoll, Bremanger, Fjaler, Gloppen, Hyllestad, Høyanger, Kinn, Luster, Lærdal, Sogndal, Sunnfjord, Solund, Stad, Stryn, Årdal
Else-Marie Brobakke Aarø
seniorrådgjevar
Aurland, Austevoll, Bømlo, Eidfjord, Etne, Fitjar, Kvam, Kvinnherad, Stord, Sveio, Tysnes, Ullensvang, Ulvik, Vik, Voss