Kontaktpersonar

Oversikt over kommunekontaktar og ansvarsfordeling av plantema for tilsette i seksjon for plan, klima og folkehelse.

 

Namn Stilling og fagansvar Kommune
Eva Katrine Ritland Taule
Rådgjevar
   
Mona Steinsland
Rådgjevar og arkitekt

Rådgjeving i fysisk planlegging, stadutvikling, byggeskikk

Aurland, Høyanger
Sigrid Bjercke
Rådgjevar og arkitekt
Stadutvikling, rådgjeving overfor kommunar i planverksemd Bergen
Marianne Bugge
Rådgjevar

Rådgjeving overfor kommunar i planverksemd.

Gloppen, Lærdal, Sogndal, Vik, Øygarden, Årdal   
Tina Sinclair
Rådgjevar

Regional planstrategi, stadutvikling, rådgjeving overfor kommunar i planverksemd.

Kvam
Torbjørn Hasund
Rådgjevar

Koordinator for regionalt planforum, rådgjeving overfor kommunar i planverksemd.

Askvoll, Bremanger, Fjaler, Gulen, Hyllestad, Solund, Stad
Hans-Christian Engum
Rådgjevar

Areal- og transportplanlegging, samferdsel, regional planstrategi.

 
Mari Johansen Aune
Rådgjevar
Rådgjeving ovanfor kommunar i planverksemd. Kinn, Sunnfjord, Stryn, Luster
Snorre Waage
Rådgjevar
Villreinforvalting, naturmangfald, rådgjeving overfor kommunar i planverksemd. Eidfjord, Ullensvang, Ulvik
Alette Hus Kråkenes
Trainee
   
Anne-Kathrine Vabø
Rådgjevar og arkitekt
Handel, sentrum, stadutvikling. Oppfølging av regional plan for attraktive senter i Hordaland.  
Ragnhild Berge Feidje
Førstekonsulent areal- og samfunnsplanlegging
Hovudarbeidsområde er rådgjeving overfor kommunane i planverksemd etter plan- og bygningslova», «Folkehelseoversikt» og «Program for folkehelsearbeid»  
Liz Eva Tøllefsen
Rådgjevar og arkitekt
Handel, sentrum, stadutvikling. Koordinator for sentergruppa. Rådgjeving overfor kommunar i planverksemd. Alver, Bjørnafjorden, Voss
Nina Gjester Hoel
Rådgjevar og arkitekt

Handel, sentrum og stadutvikling. Kystsoneplanlegging.

Austevoll, Austrheim, Bømlo, Fitjar, Fedje, Tysnes, Kvinnherad, Stord, Sveio, Etne
Cathrine Grasdal
Rådgjevar

Regionalt bustadbyggeprogram. 

 
Lars Petter Klem
Rådgjevar
Areal- og transportplanlegging, oppfølging av handlingsprogram til regional areal- og transportplan for Bergensområdet. Askøy

 

For telefonnummer, sjå liste over tilsette.