Kontaktpersonar kommunal planrettleiing

Oversikt over kommunekontaktar og ansvarsfordeling av plantema for tilsette i seksjon for plan, klima og folkehelse.

Namn

Fagtema

Kommune

Eva Katrine Ritland Taule
Fagleiar
Kommunal plan  
Mona Steinsland
Seniorrådgjevar

• Rådgjeving i fysisk planlegging
• By- og stadutvikling
• Byggeskikk
• Rådgjeving overfor kommunar i planverksemd

Aurland, Høyanger, Etne, Sveio, Stord, Fitjar, 
Sigrid Bjercke
Seniorrådgjevar
• By- og stadutvikling
• Rådgjeving overfor kommunar i planverksemd
Bergen, Askøy
Marianne Bugge
Seniorrådgjevar

• Rådgjeving overfor kommunar i planverksemd

Gloppen, Lærdal, Sogndal, Øygarden 
Tina Sinclair
Seniorrådgjevar

• Utviklingsplan for Vestland
• Samfunnsutvikling
• Regional planlegging og strategiar

 
Hans-Christian Engum
Seniorrådgjevar

• Utviklingsplan for Vestland
• Areal- og transportplanlegging        • Samferdsel
• Oppfølging av Regional areal- og transportplan for Bergensområdet

 
Snorre Waage
Spesialrådgjevar

• Villreinforvalting
• Naturmangfald
• Rådgjeving overfor kommunar i planverksemd.

Eidfjord, Ullensvang, Ulvik
Cathrine Grasdal
Spesialrådgjevar
• Oppfølging av regional areal- og transportplan for Bergensområdet
• Regionalt bustadprogram 
• Rådgjeving overfor kommunar i planverksemd.
Austevoll, Austrheim,  Bømlo, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy, Samnanger, Vaksdal. Solund, Gulen, Tysnes
Arvid Hauge
Rådgjevar
• Rådgjeving overfor kommunar i planverksemd
• Universell utforming
Bergen
Liz Eva Tøllefsen
Seniorrådgjevar
• Handel- og senterutvikling       
• By- og stadutvikling
• Koordinator for by- og stadutvikling 
• Rådgjeving overfor kommunar i planverksemd.
Alver, Bjørnafjorden, Voss
Ingunn Bårtvedt Skjerdal
Seniorrådgjevar

• Koordinator for regionalt planforum
• Rådgjeving overfor kommunar i planverksemd

Kvinnherad, Kvam, Vik, Årdal, Bremanger, Stad
Rannveig Berge
Rådgjevar

• Rådgjeving overfor kommunar i planverksemd

Kinn, Luster, Sunnfjord, Stryn, Askvoll, Hyllestad, Fjaler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plankontakt folkehelse

Kommunar

Elisabeth Hjelmervik Lofthus
Rådgjevar
Alver, Askvoll, Askøy, Austrheim, Bergen, Bremanger, Bjørnafjorden, Fedje, Fjaler, Gulen, Hyllestad, Høyanger, Kinn, Masfjorden, Modalen, Osterøy, Samnanger, Solund, Stad, Vaksdal, Øygarden
Else-Marie Brobakke Aarø
seniorrådgjevar
Aurland, Austevoll, Bømlo, Eidfjord, Etne, Fitjar, Gloppen, Kvam, Kvinnherad, Luster, Lærdal, Sogndal, Stord, Stryn, Sunnfjord, Sveio, Tysnes, Ullensvang, Ulvik, Vik, Voss, Årdal