Seminarar og konferansar innan by- og stadutvikling

Ein viktig del av arbeidet med by- og stadsutvikling er kunnskapsdeling og samarbeid. Fylkeskommunen arrangerar ein rekke seminar og konferanser i både fysisk og digitalt format, og vi vil legge ut informasjon og lenke til relevante arrangement her.

Plan-, klima- og folkehelsekonferansen 3.–4. november 2021

Hold av datoen for årets plan-, klima- og folkehelsekonferanse, som går føre seg på Voss. Fristen for å melde seg på er 22. oktober.

Webinar: Gateutforming i byar og tettstadar – på premissa til dei mjuke trafikantane

25. mars 2021

Sjå webinaret i opptak

illustrasjon til webinaret shared spaces