Fakta om Vestland

Dette visste du kanskje ikkje om fylkeskommunen din?

Visste du at Vestland fylke...

 • har om lag 641 292 innbyggarar (per 31.12.21)?
 • er 34 000 km2?
 • er det femte største fylket i landet?
 • har til saman 5547 km fylkesveg?
 • har over 21 000 elevar i vidaregåande opplæring?
 • har 42 vidaregåande skular?
 • har 54 tannklinikkar?
 • har over 6000 tilsette og er ein av dei største arbeidsplassane i fylket?

 • Tre amt har tidlegare (1831–1907) utgjort Vestland fylke: Bergen, Nordre Bergenhus og Søndre Bergenhus.
 • Vestland grensar til fem andre fylke: Møre og Romsdal, Innlandet, Viken, Vestfold og Telemark, Rogaland.

Kommunalt

 • Vestland har 43 kommunar per 1.1.2020
 • Alle kommunane har kystlinje
 • Vi har Noregs vestlegaste by – Florø...
 • ...og Noregs nest største by – Bergen
 • Vi har òg den einaste kommunen i landet som ikkje heng fysisk saman og har ein annan kommune (Bremanger) mellom seg – Kinn 

Samferdsle

 • Vi har nærmare 450 fylkesvegprosjekt
 • 278 tunnelar (2019)
 • 1988 bruer (2019)
 • Vi ha 30 ferjesamband...
 • ... og det tredje mest trafikkerte ferjesambandet i landet: Halhjem–Sandvikvåg

Kultur og idrett - Vestland har...

 • 35 aviser
 • sju stavkyrkjer
 • den minste stavkyrkja i Skandinavia, som framleis er i bruk: Undredal stavkyrkje med 40 sitjeplassar
 • 36 bybrannar i Bergen mellom 1170 og 1955
 • tre stadar på Unesco-lista over verdas kultur- og naturarv: Bryggen i Bergen, Urnes stavkyrkje i Luster og Vestnorsk fjordlandskap – Nærøyfjorden
 • to stader kan du stå på ski om sommaren: på Folgefonn sommerskisenter og Stryn sommarskisenter

Geografi -Vestland fylke har...

 • det tredje høgste fjellet i landet, Store Skagastølstind – også kalla Storen. Det er del av fjellkjeda Hurrungane i Jotunheimen og er 2405 meter høgt
 • den lengste og djupaste fjorden i Noreg, Sognefjorden, som er 205 km lang og 1303 på det djupaste
 • det største høgfjellsplatået i Europa – Hardangervidda
 • den største nasjonalparken i Norden – Hardangervidda
 • til saman seks nasjonalparkar (enkelte deler vi med andre fylke): Jotunheimen, Breheimen, Hallingskarvet, Hardangervidda, Folgefonna, Jostedalsbreen
 • den høgast liggjande turisthytta i landet. Ho ligg på toppen av Fanaråken i Jotunheimen og har 34 sengeplassar
 • den djupaste innsjøen i Europa, Hornindalsvatnet med maksimal djupn på 514 meter
 • det lengste skitrekket i landet. Det er 2 km langt og ligg på Sogn Skisenter på Hafslo i Luster kommune
 • den største breen i landet – Jostedalsbreen – og den tredje største breen i landet – Søndre Folgefonna
 • den neste høgste fossen i Noreg og Europa, Balåifossen i Ulvik. Total fallhøgd er 850 meter.

Siste fun fact

Det tek 9,5 timar (raskaste veg iflg. Google) å køyre frå krysset E39/FV1 heilt sør i Sveio til ytst ute på Stadlandet.

Sida er oppdatert 3. oktober 2023.