Nattestenging av tunnel på fv. 50 Hol-Aurland

Nesbøtunnelen skal bli tryggare for trafikantane gjennom reinsk og sikring av tunneltaket. Arbeidet startar opp i løpet av juni, og vil kreve lange stengingar på natt.

I fjor haust fekk Nesbøtunnelen på fv. 50 mellom Hol og Aurland ny LED-belysning og nye elektroniske skilt. No er det tunneltaket som skal sikrast ved at lause steinar vert reinska vekk, og usikre punkt skal sikrast med bolt og sprøytebetong.

– Tunnelen framstår som betre for trafikantane etter at den fekk nytt lys, og vil bli endå tryggare etter at vi er ferdige med denne sikringsjobben, seier byggjeleiar Kristoffer Flaten.

Det er firmaet Norsk Bergsikring AS som har fått oppdraget frå Vestland fylkeskommune. Arbeidet skal vere ferdig i september. I fellesferien; veke 28, 29 og 30, vil det vere ope for fri ferdsel.

NESBØTUNNELEN: På fv. 50 Hol - Aurland
NESBØTUNNELEN: På fv. 50 Hol - Aurland

Publisert 27. mai 2022