Statistikk og nøkkeltal

For å kunne seie noko om utviklinga i reiselivsnæringa, samt det å kunne prioritere tiltak er statistikk og nøkkeltal viktig. Med denne informasjonen vil ein gjere det betre for næringa å møte utfordringar, for eksempel kring berekraft og konkurransefortrinn.  vestlandsfylka og i Vestlandsrådet i første kvartal 2020.

Stastikknett

Statistikknett.no er ei nettside som gir regionale nøkkeltal, benchmarking og statusanalysar for reiselivsnæringa. Innhaldet er bygd på den offisielle statistikken frå Statistisk sentralbyrå. Ein finn hovudsakleg statistikk for overnattingsmarknaden og losjiøkonomien her. 

Nullpunktanalyse

I samband med arbeidet med Scenario Fjord Norge 2030 prosjektet er det utført nullpunktsanalyse av reiselivsnæringa i Fjord Norge regionen. I denne finn ein økonomiske nøkkeltal, marknadsanalyse og omdøme- og sentimentanalyse.