Entreprenørskap og innovasjon

Vestland fylkeskommune skal stimulere til entreprenørskap og innovasjon i heile regionen og legge til rette for fleire gode gründerar, vekstkraftige bedrifter og innovative næringsmiljø.

Formålet er å stimulere til næringsretta utviklingstiltak og –prosjekt i heile Vestland.  

Ein skal fokusere på fleire: 

  • gode gründerar  
  • gode vekstkraftige bedrifter  
  • gode innovative næringsmiljø  


Aktuelle 
søkjarar: 

Kommunar, organisasjonar og institusjonar med brei lokal eller regional forankring.  

 

Kven kan ikkje søke: 

  • Bedriftar og etablerarar: bedriftsstøtte og støtte til etablerarar vert forvalta av Innovasjon Norge  
  • Privatpersonar