Breibandutbygging i Vestland

Fylkeskommunen har ansvar for å tildele midlar til breibandutbygging i Vestland fylke. Fylkeskommunen har også ansvaret for å lyse ut tildelte midlar i ein offentleg konkurranse. Dette blir gjort i tett samarbeid med kommunane.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet løyver årleg midlar til fylkeskommunane til utbygging av breiband. Fylkeskommunen set også av eigne midlar til ordninga. I 2021 har vi tildelt 45 mill. kr. til 17 prosjekt. 

På denne sida finn de også oversikt over prosjekt som har fått støtte i 2019 og 2020.