Tilskotsordningar

Seksjon for kunst- og kulturutvikling forvaltar ulike tilskotsordningar til kulturverksemd i Vestland fylkeskommune, mellom anna til drift og til prosjekt og tiltak.

Tilskotsordningane er under arbeid, og fylkesrådmannen legg fram saker for politisk handsaming og avgjerd i hovudutval for kultur, idrett og integrering denne våren. Dei nye tilskotsordningane blir presenterte på heimesida vår fortløpande etter dette.