Frivilligheitas år i Vestland

2022 er frivilligheitas år. Vestland fylkeskommune markerer året med frivilligkonferansar, ekstra tilskotsmidlar og ein heilt ny frivilligpris.

bilde med tekstren Saman feirar vi Noregs viktigaste lagarbeid. Frivillghetens år 2022

På denne sida får du informasjon om komande tiltak i Frivilligheitas år 2022 i Vestland:

Fylkeskommunen er også i gang med å planlegge ein fysisk konferanse for frivilligheita i juni, og 2022 blir året der den første frivilligprisen i Vestland skal delast ut. Informasjon om dette kjem seinare.

Samarbeidskomité

Fylkeskommunen har fått med seg paraplyorganisasjonane for frivillig sektor i arbeidet med å planlegge Frivilligheitas år 2022 i Vestland. I samarbeidskomiteen for frivilligåret sit Vestland idrettskrets, Vestland musikkråd, Forum for Natur og Friluftsliv, Vestland innvanderråd, FFO Vestland, Vestland frivilligsentralar og Voksenopplæringsforbundet Vestland, i lag med fylkeskommunen.