Treng du bliblioteksrettleiing?

Vi har kompetanse på utvikling av folke- og skulebibliotek. Ta kontakt om du ønskjer råd eller at vi skal delta på eit møte om bibliotekutvikling i kommunen.

Tema vi jobbar med er til dømes:

  • Samarbeid mellom biblioteka i fylket
  • Bibliotekplanarbeid
  • Prosjekt, bibliotekutvikling
  • Arrangement i biblioteka
  • Utvikling av nettstader
  • Biblioteklokale og samlingsutvikling
  • Lesekampanjar og tilbod til barn og unge
  • Skulebibliotek
  • Inkludering
  • Tilsetjing av biblioteksjef

Nasjonalbiblioteket sine ressursar for bibliotekutvikling