Stengd bibliotektransport og utlån av klassesett i Vestland

Korona og seksjon for bibliotekutvikling.

Bibliotektransport

Som eit førebyggjande tiltak mot smittespreiing av koronaviruset blir bibliotektransporten innstilt frå og med måndag 16. mars.

I første omgang vert transporten innstilt i 2 veker. Deretter vil vi gjere ei ny vurdering.

Hugs å legge inn stenging av fjernlån i Base bibliotek, slik at lånarar og bibliotek ikkje kan bestille frå dykk.

Ta kontakt med Kari Skibenes ved spørsmål.

Klassesett

Utsending av klassesett er stansa inntil vidare. Dei fleste biblioteka er no stengde, og transporten mellom bibliotek er også stansa. Vi ber derfor om at klassesettbøkene de har lånt, blir på skulen til situasjonen er avklart. Vi kjem ikkje til å sende ut purringar.

Ta kontakt med Anne Marit Ytterbø eller Astrid Sundset Moe ved spørsmål.