Bestill ein lesegledar

Ein lesegledar vil motivere til lesing og vekkje leselyst hos barn og unge.

Vil du ha besøk av ein lesegledar som

  • brenn for å dele dei gode leseopplevingane?
  • har oversyn over dei nyaste utgivingane?
  • formidlar med innleving og engasjement?
  • gir smakebitar frå bøker du ikkje kan gå glipp av?

Ta kontakt for å avtale lesegledarbesøk! 

Lesegledarane kan kome til barnehagen eller klasserommet, til biblioteket, foreldremøte eller personalmøte – eller til andre typar samlingar. Fellesnemnaren er at ein vil skape ny giv for lesing og gi barn og unge lyst til å lese.

Vi har fleire aktive lesegledarar i Vestland fylke. Kvar lesegledar har sin eigen stil og legg opp lesegledarøkta etter nærare avtale med oppdragsgjevar.

Dei fleste lesegledarane har bakgrunn frå skule eller bibliotek, og tek lesegledaroppdrag ved sidan av annan jobb. Lesegledarane er kursa av fylkesbiblioteket og Nynorsksenteret og har eit godt overblikk over ny barne- og ungdomslitteratur, spesielt den nynorske litteraturen.