Fylkesutvalet januar

Fylkesutvalet har digitalt møte tysdag 18. januar kl. 10.

Saker og program

Møtet blir sendt i nett-TV

Dagsorden

Kl. 10:00 - Opning, sakshandsaming Orientering
• Orientering forvalting av konsesjonskraft – sak 1 v/ Lars Hermann Andersen, porteføljeforvalter Statkraft
• Orientering om regional plan for vassforvalting - sak 7 og 8 v/ Bård Sandal, avdelingsdirektør innovasjon og næringsutvikling, Endre Høghalmen, seksjonssjef for naturressursar, landbruk og reiseliv, og Merethe Farstad, seniorrådgjevar for naturressursar, landbruk og reiseliv
Kl. 13:00 – 13:45 Lunsj
Kl. 13:45 - Sakshandsaming til møte avsluttast

Fylkesutvalet er arbeidsutvalet til fylkestinget. Utvalet tek avgjerdsler i saker det har delegert mynde til og kjem elles med innstillingar til fylkestinget.

Det er 17 medlemer til fylkesutvalet og dei kjem saman om lag ein gong i månaden. Fylkesordføraren leiar møta i fylkesutvalet.

Oversikt over møte og medlemmar i fylkesutvalet.