Fylkesutvalet ekstramøte april

Fylkesutvalet har digitalt ekstramøte onsdag 7. april kl. 08.00. Einaste sak er høyringssvar på utkastet til Nasjonal transportplan (NTP). Møtet blir sendt på nett-TV.

Program og saker

Fylkesutvalet på nett-TV