Fylkesutvalet april 2021

Fylkesutvalet har digitalt møte tysdag 20. april kl. 09.00 Møtet blir sendt i nett-TV.

Saker og program

Lenkje til sendinga på nett-TV

Merk at møtet dag to, 21. april, er avlyst.

Møtet startar med eit seminar om nullutsleppspilot for dei nye klimavennlege hurtigbåtane.

Saksbehandlinga startar kl. 13.00.

Fylkesutvalet er arbeidsutvalet til fylkestinget. Utvalet tek avgjerdsler i saker det har delegert mynde til og kjem elles med innstillingar til fylkestinget.

Det er 17 medlemer til fylkesutvalet og dei kjem saman om lag ein gong i månaden. Fylkesordføraren leiar møta i fylkesutvalet.

Oversikt over møte og medlemmar i fylkesutvalet