Rådgjevarsamling

Avdeling for opplæring og kompetanse ønskjer rådgjevarar i grunnskule, vidaregåande skule og rettleiingstenesta velkomen til rådgjevarsamling.

Dette vil bli ei digital samling.

Meir informasjon og program kjem.