Ope høyringsmøte for Regional plan for fornybar energi

Regional plan for fornybar energi skal vere eit av grunnlaga for klimaomstillinga av Vestland fylke.Vestland fylkeskommune inviterer til ope høyringsmøte der planen blir presentert. Sjå opptak av møtet!

Planen har som oppdrag å fastsette mål om ambisjonsnivå og utbygging av fornybar energi. Den er no på høyring med høyringsfrist 20. februar.

Les meir om høyring på regional plan for fornybar energi 

Prosjektleiar og rådgjevarar involvert i arbeidet med planen er med for å gje informasjon om planen og svara på spørsmål frå deltakarar. 

Tid: Tysdag 24.01 kl. 15.00–16.30.

Sjå møtet i opptak

Følg lenka for å sjå sendinga frå høyringsmøtet.