Norske dataspel i bibliotek

Vi inviterer til kurs og verkstaddag om norske spel i biblioteket.

Saman med Bibliogames tek vi for oss eit knippe norske spel du har tilgang på i ditt bibliotek. Vi spelar, diskuterer og reflekterer reflekterer saman om opplevinga av dei utvalte spela.

Kurset er ein del av prosjektet Biblioteka i Vestland - arena for spelformidling, støtta av NFI.

Deltaking er gratis. Avgrensa tal plassar.

Påmeldingsfrist 28. september.

Program

 • 10.00  Velkommen - kort introduksjon til dagen
 • 10.20  Speltypar og spelanalyse
  Vi får ein introduksjon til speltypar og spelanalyse med samspeling av Pode og Savant Ascension Remix
 • 11.00  Lunsj
 • 11.45  Vi spelar og analyserer norske dataspel
  Vi deler oss inn i grupper og spelar opptil fire spel, der kvar gruppe diskuterer opplevingar og analyserer med utgangspunkt i gjennomgangen før lunsj og spørsmål med støtteark.
 • 13.40  Kultur på spill - om spillkyndighet i bibliotek
  Helene Sahlsten-Jensen, leiar for spelteamet ved Bergen offentlige bibliotek, fortel om deira nye spelprosjekt. Der utforsker dei korleis spel kan bli formidla på lik linje som andre kulturelle uttrykk som biblioteket har lang tradisjon med i å formidle. Prosjektet er støtta av NFI.
 • 14.00  Vegen vidare?
  Vi diskuterer og oppsummerer dagen.
 • 14.30  Slutt for dagen