LivOGLyst-konferansen på Skei

Hausten er her, og det betyr at vi snart samlast til inspirasjon, samtale og erfaringsutveksling på LivOGLyst-konferansar sør og nord i fylket.

LivOGLyst er eit program og nettverk for deg som ønskjer å vidareutvikle lokalsamfunnet ditt. Eit LivOGLyst-prosjekt skal legge til rette for at alle som bur i området, får høve til å bidra. No kan du gjennom ein friviljug organisasjon søkje om tilskot.

Konferansen er for eksisterande LivOGLyst-prosjekt og for dei som ønskjer å søkje om å bli med i nettverket. Les meir om LivOGLyst her.

Førebels program

kl. 10.00: Vel møtt og intro til dagen
kl. 10.20: Korleis kan kommunar og frivillige bli motiverte til felles samfunnsutvikling? v. Moa Björnson (digitalt)
kl. 11.00: Parallellsesjonar: Kva er LivOGLyst-programmet og korleis søkje?
kl. 11.00: Parallellsesjonar: Erfaringsdeling for eksisterande LivOGLyst-prosjekt
kl. 12.00: Lunsj
kl. 13.00: Inspirasjon frå LivOGLyst-prosjektet Hyllestad sentrum: «Hjelp til sjølvhjelp – Korleis oppmuntrar eg folk til å gjennomføra eigne idear?»
kl. 13.30: Inspirasjon frå LivOGLyst-prosjektet Løvstakken: «Alle skal med – Korleis inkludera eit mangfald av menneske i LivOGLyst-prosjektet»
kl. 14.00: Inkludering av ungdom i lokalsamfunnsarbeid: Korleis engasjere neste generasjon? v. Terje Olav Lærø
kl. 14.45: Avslutning for dagen

Praktisk

Deltakarane dekkjer reise og eventuelt opphald med dei LivOGLyst-midlane kvart prosjekt har til rådigheit. Sjølve konferansen er gratis, og inviter gjerne inn andre de kjenner som de tenkjer kunne ha glede og nytte av opplegget.