Leverandørkonferanse BAE-næringa Vestland

Dyktige leverandørar innan bygg, veganlegg, drift og vedlikehald: Vi har oppdrag!

Det grøne skiftet er no - og som storinnkjøpar av tenester og oppdrag ynskjer vi å kome i dialog med leverandørane om kva dei kan bidra med.

Vestland fylkeskommune er ein stor byggherre, med milliardbudsjett. Infrastruktur skal byggjast og fornyast, vegar skal driftast og vedlikheladast. Mange nye vegar, tunnelar og bruer skal byggjast. Og ikkje minst, Bybanen skal byggjast nordover til Åsane. 

Både fylket og leverandørar har ambisjonar, både store og grøne - og no ynskjer vi å høyre om bransjen er klare til å spele på lag. 

9.30-9.40

Velkommen
Jannicke Bergesen Clarke (AP), leiar hovudutval for samferdsel og mobilitet

9.40-10.00

Omstilling i næringslivet
Helene Frihammer, regiondirektør NHO Vestland

10.00-10.20

Fylket sine mål og planar
Natalia Golis, fylkesvaraordførar (MDG)

 

Beinstrekk og mingling

10.40-11.00

Rett anskaffing til rett kontraktsform og oppdrag – ikkje berre lågaste pris!
Roger Skoglie, seniorrådgjevar infrastruktur og veg, Vestland fylkeskommune

11.00-11.30

Kva trur vi er løysinga for å utvikle bransjen og møte utfordringane som kjem?
Innleiing v/ Arne Aakre, avdelingsleiar veg og bane, Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg
Framtidige utfordringar og EBA si tilråding om kontraktsstrategi for utvikling
Kjell Otto Bragstad, direktør drift og vedlikehold, Veidekke
Meir veg for pengane
Eivind Iden, dagleg leiar Presis Vegdrift

 

Lunsj med lett servering

12.10-12.30

Ta del i innovative anskaffingar
Stig Bang-Andersen, NHO/Leverandørutviklingsprogrammet

12.30 -13.10

Panelsamtale
Helene Frihammer, regiondirektør NHO Vestland
Natalia Golis, fylkesvaraordførar (MDG)
Roger Skoglie, seniorrådgjevar infrastruktur og veg, Vestland fylkeskommune
Arne Aakre, avdelingsleiar veg og bane, Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

 

 Beinstrekk om mingling

13.30-13.50

Anskaffingar i Vestland fylkeskommune
Sturla Alvheim, leiar strategisk innkjøp, ORO – innkjøp, Vestland fylkeskommune

13.50-14.10

Klimavekting av asfalt
Bente Stokkenes Nesbø, lab-sjef NCC

14.10-14.30

Ny kontraktsform på drift
Dina Lefdal, avdelingsdirektør infrastruktur og veg, Vestland fylkeskommune

 

Beinstrekk og mingling

14.50-15.05

Slido med spørsmål og svar
Arild Sondre Sekse, Klimapartnere Vestland

15.05-15.25

Kvifor, kva, korleis og what’s in it for me?
Caroline Haavardstun Sunde, gruppeleiar Bærekraftige Bygg, Sweco

15.25-15.30

Oppsummering og vel heim
Arild Sondre Sekse, Klimapartnere Vestland