Informasjonsmøte om tilskotsordningar til rekruttering, kompetaneheving og næringsutvikling i landbruket

Vi inviterer til informasjonsmøte om dei to tilskotsordningane Rekruttering og kompetanseheving i landbruket, og Regionale tilretteleggingsmidlar i landbruket.

Målgruppe er kommunar og andre organisasjonar som skal søkje om midlar, eller som lurer på om dei skal søkje om midlar. 

Program 

 • Informasjon om ordningane – moglegheiter og avgrensingar
 • Innlegg frå prosjekt som har fått støtte:
  • Nettverksbygging og opplæring for bønder i ÅLA. Ved Beate Stølen, Lærdal kommune
  • Felles satsing på lokalmat i Nordfjord. Ved Knut Roger Nesdal, Gloppen kommune
  • Nye forretningsmuligheter for norsk ull. Innovasjon og nettverk. Ved Tore Andre Sines, Industriutvikling Vest.
 • Prosjektidear - korleis realisere dei?
 • Kva er ein god søknad – korleis nytte regionalforvaltning
 • Aktuelle tema
 •