AVLYST- En forskningspolitikk for regioner

AVLYST

Det er mottatt melding om at politisk leiing i Kunnskapsdepartementet og leiinga i Stortinget sin utdannings- og forskingskomité ikkje vil kunne stille til innlegg og debatt.

Det var eit mål å få til politisk dialog mellom regionale og sentralt nivå under konferansen. Når dette ikkje var mogeleg har dei regionale forskingsfonda derfor bestemt å avlyse konferansen.

Det blir vurdert å arrangere konferansen på seinare tidspunkt. Vi er lei oss for eventuelle ulempe dette medfører for dei som har meldt seg på eller planlagt å gjere dette. 

Om konferansen

Konferansen reiser spørsmål om hvordan vi kan få det beste ut av en forskningspolitikk for hele landet ved å styrke regionale perspektiv på forskning som fanger opp og bygger på styrkene i likheter og ulikheter mellom landsdeler, by og land.

Hvordan vi kan forene kreftene nasjonalt og regionalt og hvilken rolle skal regionale forskningsfond ha fremover. Sentrale spørsmål vil være:

  • Hva skal være forskningens rolle i det regionale utviklingsarbeidet?
  • Hvordan kan vi sikre at nasjonale forskningspolitiske målsetninger blir styrket gjennom regional organiseringen av forskningsinnsatsen?
  • Hvilke ambisjoner har Storting og Regjeringen med fylkeskommunenes forskningspolitiske rolle – hva er en god forskningspolitikk for regionene?
  •  Hvordan kan de regionale forskningsfondene bidra til utvikling av det næringsrettede virkemiddelapparatet og til innovasjon i offentlig sektor?
  • Hvordan styrker vi fylkeskommunene som regional utviklingsaktør med forskning på dagsorden?
  • Hvordan forstår vi kraften i regionale innovasjonssystem og hva kan vi lære av regionale utviklingsprosesser i Europa?
  • Hvordan samarbeider vi regionalt med instituttsektoren?

Til å belyse og diskutere disse spørsmålene har vi blant annet invitert Stortingets Utdannings- og forskningskomité, politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet, ledelse i KS, sentrale fylkespolitikere, samarbeidspartnere og fagfolk som kan belyse tema kunnskapsbasert. Ikke alle har bekreftet sin deltakelse, så program blir oppdatert i tiden framover. 

Hvem kan delta?

Konferansen passer for politiske og administrative beslutningstakere og fagfolk som arbeider med utforming og gjennomføring av forskningspolitikk både nasjonalt og regionalt. Det er lagt særlig vekt på politiske innlegg og diskusjoner.

Konferansen er gratis for deltakerne, med begrenset antall plasser. Dersom du er forhindret i å delta og ikke melder deg av innen 8 dager før arrangementet, vil du bli fakturert for kostnader på 850 kr.

Foreløpig program

Kl. 10.00    Registrering/kaffe

Kl. 10.15    Forskningens rolle i det regionale utviklingsarbeidet
v/ Siv Henriette Jacobsen, rådsleder i Viken fylkeskommune og leder av fylkesordfører/rådsleder kollegiet

Kl. 10.35 Hvorfor også byene trenger Regionale Forskningsfond
v/ Rina Mariann Hansen, byråd for næring og eierskap i Oslo kommune

Kl. 10.40 Regionale perspektiv på forsking i arbeidet med et nyskapende Norge
v/ Stortingets Forsknings- og utdanningskomite (invitert)

Kl. 10.55 Utfordringer og virkemidler i arbeidet med en forskningspolitikk for hele landet. Hvilken rolle kan Regionale forskningsfond spille.
v/ Politisk ledelse Kunnskapsdepartementet (invitert)

Kl. 11.15 Kommunal sektor sin rolle i forsknings- og innovasjonsarbeidet
 v/ Gunn Marit Helgesen, leder KS

Kl. 11.30 Paneldiskusjon 
Hvordan sikrer vi en langsiktig norsk forskningspolitikk som bygger på regionale fortrinn og ivaretar behovet for tilpassede virkemidler
v/ Innledere, Forskningsrådet (invitert) og fylkespolitiker Tor André Ljosland

Kl. 12.15    Lunsj

Kl. 13.00 Betydningen av regionale innovasjonssystem 

v/ Professor Rune Dahl Fitjar, Universitetet i Stavanger

Kl. 13.30 Fylkeskommunene som regional utviklingsaktør med forskning på dagsorden

 v/ Per Olav Hopsø, leder hovedutvalg for næring i Trøndelag og styreleder RFF Trøndelag

Kl. 13.50 Regionenes Europa

 v/ Tina Helén B. Melfjord, EU rådgiver ved Nord-Norges Europakontor

Kl. 14.10 Instituttsektoren som samarbeidspartner i regionale utviklingsprosesser

 v/ Agnes Gundersen, direktør Møreforskning

Kl. 14.30 Paneldiskusjon: Regional drivkraft for forskningsbasert innovasjon

v/ Innledere + fylkespolitiker Linda Helén Haukland

Kl. 15.00    Slutt

Programmet vil bli oppdatert.