Fylkesutval - februar 2020

Program og saker for fylkesutvalet er no publisert.

Program

Kl. 8:30 – 11:30 Opning
Orientering, Antidoping Norge, v/dagleg leiar Anders Solheim

Saksbehandling

Kl. 11:30 – 12:15 Lunsj for politikarane

Kl. 12:15 – 15:00 Saksbehandling

Sjå sakene til møtet i fylkesutvalet.

Fylkesutvalet er arbeidsutvalet til fylkestinget. Utvalet tek avgjerdsler i saker det har delegert mynde til og kjem elles med innstillingar til fylkestinget.

Det er 17 medlemer til fylkesutvalet og dei kjem saman om lag ein gong i månaden. Fylkesordføraren leiar møta i fylkesutvalet.

Oversikt over alle møte og medlemmar i fylkesutvalet.