Tilskot til idrett og friluftsliv vinteren 2021

Ei rekke av tilskotsordningane som gjeld idrett og friluftsliv har søknadsfrist i januar og februar. Her får du ei oversikt.