Sjå våre fylkesvegprosjekt i kart

Er du nabo til eit vegprosjekt som snart skal byggast? Eller er du entreprenør som vil vite kor tid vi skal lyse ut eit anbod? Eller er du ein journalist som vil lage ein sak om eit av våre vegprosjekt?

I vår digitale kartløysing kan du få informasjon om våre vegprosjekt som er under planlegging og som er under bygging. 


Sjå kart i fullversjon

Dette gjer du:

  • Klikk inn på dei tre strekane øverst til høgre i kartbilete. Her finn du teiknforklaring, deling og temalag.
  • Teiknforklaring: dei ulike fargane skil mellojm vegprosjekt som er under planlegging og vegprosjekt som er under bygging.
  • Deling: her kan du skrive ut, sende, lagre eller dele på sosiale medier.
  • Temalag: du kan velje fase i vegprosjektet (plan-eller byggefase) og filtrere på dato for utlysing av kontrakt på aktuelle byggeprosjekt. 
  • Klikk på plussteiknet i kartet og zoom heilt inn til du kan sjå heile område for vegprosjektet. 

Kartet under viser områda der vi har våre fylkesvegprosjekt.