Rv. 13 / fv. 550 Odda sentrum

Veg:  rv. 13 / fv. 550
Fase:  Planlegging
Kommune:  Ullensvang
Mål:  Prosjektet gjeld betring av tryggleik og trafikkavvikling i Odda sentrum der det er ni alternative løysingar.
Kostnad:   

 

Prosjektet skal etablere trafikksikre løysingar og forbetre ein samfunnsøkonomisk trafikkavvikling.